Ulrika Ejnarsson, Verksamhetsutvecklare Region Halland


Jag är mest stolt över regionernas nationella samarbete som sker kring dessa frågor. Genom att gå samman kring hållbar upphandling kan vi använda våra resurser mycket mer effektivt och dela resultat.

Vad arbetar du med inom regionen?

Jag arbetar sedan 3,5 år som verksamhetsutvecklare på Upphandlingen i Region Halland.
Det innebär bland annat att jag jobbar med utveckling av Region Hallands hela inköpsprocess. Det inkluderar såväl analys, upphandling, beställning som uppföljning för att man effektivt ska dra nytta av de goda affärer som görs. Arbetet sker både internt på avdelningen och även i nätverk inom Regionen och tillsammans med leverantörer.

Varför är den här rollen viktig?

Det är viktigt att gå från ord till handling. Så ofta inom så många områden kommer man inte längre än till ett beslut om en policy eller ett dokument. En oerhört viktig del är att även komma vidare till att implementera besluten. Det innebär för oss att man både ställer krav på leverantörer men att man även kontrollerar efterlevnad. En del av uppföljningen handlar om att stämma av att leverantören har uppfattat innebörden av de krav vi ställer på hållbara leveranskedjor, att man respekterar mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter och miljö.

De senaste åren har vi gjort ett antal uppföljningar av avtal inom riskområdet medicintekniska produkter. Vi har då konstaterat hur oerhört viktiga dessa revisioner/uppföljningar är. Flera företag har visat sig vara ovana vid frågeställningen och att de tidigare inte har någon erfarenhet av revisioner med inriktning på sociala hållbarhetsfrågor. Certifieringar för kvalitet och miljö är mer kända och inarbetade, men när det gäller social hållbarhet har man ofta inte en tillräckligt robust process för riskbedömning och uppföljning. Många gånger är kännedomen om leveranskedjorna mycket dåligt mer än något steg tillbaka i kedjan. Glädjande är dock att vi alltid fått ett positivt bemötande och att företagen insett att detta är frågor de behöver borra djupare i.

Vad är du mest stolt över?

Jag är mest stolt över regionernas nationella samarbete som sker kring dessa frågor. Genom att gå samman kring hållbar upphandling kan vi använda våra resurser mycket mer effektivt och dela resultat. Inom offentlig sektor finns det betydligt större möjlighet till samverkan och villighet att dela med sig än vad jag har upplevt tidigare i det privata näringslivet. Inom det privata näringslivet konkurrerar företag med varandra och samma vilja att dela information finns inte som mellan regionerna.

Sedan vi införde en nationell ansvarsfördelning av prioriterade riskområden har det bidragit till att arbetet idag utförs mer effektivt. Indelningen i olika riskområden över landet är ett bra sätt att komma vidare. Jag är stolt över att få vara med och bidra från Region Hallands del i att utveckla krav på leverantörer och följa upp efterlevnaden och uppföljning inom området medicinteknik. Mitt arbete gör förhoppningsvis skillnad och bidrar till en hållbar utveckling.

Arkiv