Kathleen McCaughey, strateg hållbara leveranskedjor, Region Stockholm


Våra inköp finansieras med offentliga medel vilket innebär att vi har ett stort ansvar att minimera riskerna för kränkningar i våra leveranskedjor.

Vad arbetar du med inom regionen?

Jag tillhör hållbarhetsavdelningen på Regionledningskontoret. Hållbarhetsavdelningen har det övergripande strategiska ansvaret för arbetet med uppförandekoden för leverantörer inom Region Stockholm. Min titel är Strateg hållbara leveranskedjor. I praktiken innebär det att jag bistår upphandlingsavdelningen med att hantera risken för brister i efterlevnad av uppförandekoden genom att identifiera riskområden, ställa krav samt följa upp utvalda leverantörer. Jag ger även vägledning och stöd i tillämpningen av uppförandekoden till övriga nämnder och bolag, eftersom inte alla upphandlingar och inköp är centraliserade.

Du är också Region Stockholms regionala samordnare inom ramen för det nationella samarbetet med hållbar upphandling. Vad innebär det?

Det innebär att bidra till och lära av det nationella arbetet och regionernas arbete med hållbar upphandling. Vi har möten varje månad där vi utbyter erfarenheter. Det är mycket värdefullt och resurseffektivt då vi har samma eller liknande uppdrag, och många gemensamma leverantörer. Region Stockholm har ju mer resurser än de andra regionerna. Dessutom är arbetet med hållbar upphandling resurssatt och prioriterat på grund av en politisk ambition om att vara ledande på hållbar upphandling inom Europa. Det innebär att vi har förutsättningar för att utveckla och testa olika upphandlingsmetoder oftare än andra regioner. Därför tycker jag att vi även har ett ansvar att dela med oss av lärdomarna. Inom samarbetet har Region C ansvar för riskområde: IKT (informations- och kommunikationsteknologi). Produktionen av IKT varor innebär stora risker för kränkningar av mänskliga- och arbetares rättigheter, negativ miljöpåverkan och korruption. Leveranskedjan för IKT varor är mycket lång, komplex och omfattar en mängd högrisk länder. I syfte att premiera ett socialt ansvarstagande i leveranskedjan har vi tillämpat tilldelningskriterier för ansvarsfull mineralutvinning, arbetares möjlighet till inflytande, arbetares exponering till farliga kemikalier samt utvecklat kriterier om anti-korruption.

När vi följer upp våra avtal avseende efterlevnaden av kontraktsvillkoren kring miljö och hållbara leveranskedjor gör vi det genom att begära in och bedöma rapporter från utvalda leverantörer eller genom kontorsrevisioner. Ibland ber vi att får se revisionsresultat från tillverkningsledet.

Vi samverkar med andra offentliga upphandlare både inom och utanför Europa, och med Local Governments for Sustainability (ICLEI). Vi är medlemmar i Electroncis Watch, som är en granskningsorganisation inom IKT-sektorn. Vi deltar i projekt såsom Make ICT Fair och Procura plus och vi för dialog med branschorganisationen Responsible Business Alliance.

Varför är den här rollen viktig?

Att arbeta med upphandling ger en enorm möjlighet att påverka i leveranskedjorna och jag tycker att vi utnyttjar den möjligheten. Globalisering har lett till produktion i låglöneländer, långt ifrån synhåll. Vi vet att det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter i leveranskedjorna. Våra inköp finansieras med offentliga medel vilket innebär att vi har ett stort ansvar att minimera riskerna för kränkningar i våra leveranskedjor. Vi kan inte bara blunda och hoppas på det bästa utan vi måste arbeta systematiskt med våra leverantörer för att hantera riskerna och arbeta för förbättringar när vi väl upptäcker missförhållanden. Jag tycker att regionernas samarbete och det arbetet vi tillsammans gör är världsbäst. Jag blir ofta inbjuden att prata i internationella sammanhang (digitalt) och hittills inte hört talats om någon som kommit lika långt. Vi är inte i hamn men är på god väg och arbetar ständigt för att bli bättre. Det känns bra.

Vad är du mest stolt över?

Jag tror att vårt arbete, våra krav och våra uppföljningar leder till bättre arbetsvillkor för människorna som tillverkar våra produkter. Men det blev väldigt konkret och väldigt tydligt för mig när nationella kansliet och Region Östergötland genomförde revisioner av handskfabriker på plats i Malaysia. Revisionsresultaten var ingen rolig läsning. Där fanns dåliga arbetsvillkor och även tvångsarbete. Samarbetet som inleddes sedan och som fortfarande pågår för att kräva rättelse ledde till faktiska förbättringar för arbetarna. Det känns extra viktigt nu i covid-tider, när efterfrågan för just handskar och annan skyddsutrustning skjutit i höjden, att ha bättre koll på tillverkningsförhållanden i den branschen, och att veta att det går att påverka.

Skrivet av: Gobolito
Om författaren

Arkiv