Under presentationen berättade vi om uppföljningar som genomförts under året, om arbetet med KemKollen samt om åtgärdsarbetet som pågår efter revisionerna i Malaysia. Tack Kalmar för inbjudan att få komma och berätta om vårt gemensamma arbete med hållbar upphandling!  

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv