patrick soderstrom
Foto: Patrick Söderström Region Gotland
 ” Sällan är avståndet mellan de globala målen som omfattas i Agenda 2030 så nära verkligheten som när vi arbetar med uppföljning!

Vad arbetar du med inom regionen?

Jag arbetar inom Region Gotland som avtalscontroller vilket innebär att jag arbetar nära upphandlare och upphandlingschefen. Vi tar fram krav och gör upphandlingar inom såväl nämndspecifika som regionövergripande avtal. I rollen arbetar jag även med att stötta hela organisationen i upphandlingsrättsliga frågor och sedan några år tillbaka är jag med och driver arbetet för strategiskt inköp inom regionen. Region Gotland bedriver ett nära samarbete med Region Stockholm där regionerna är med på samma avtal inom ett flertal olika avtalsområden – främst inom sjukvårdsmaterial.

Mycket av mitt arbete går ut på att informera och att hålla sig informerad, det kan innebära att följa samhällsutvecklingen och att bevaka omvärlden, hur leverantörsmarknaden ser ut, vilka mål organisationen har, att analysera samt att vara med att hitta en framkomlig väg. Inte minst sker detta under Almedalsveckan då det känns som om omvärlden kommer till oss.

Du är också Region Gotlands regionala samordnare inom ramen för det nationella samarbetet med hållbar upphandling. Vad innebär det?

Jag har varit med i det nationella samarbetet för hållbar upphandling sedan januari 2018 och är regional samordnare för riskområdet sårvård och kompression.

Att komma in i samarbetet har personligen inneburit en hel del kunskapsinhämtning och lärande. Innan hade jag inte arbetet och praktiserat avtalsuppföljning på det sätt som görs inom samarbetet. Arbete under den tid jag har varit med, har gått ut på att göra en samlad bild av riskområdet, leverantörer och produkter. Vi genomför riskanalyser för att på så sätt kunna göra prioriteringar hur vi skulle kunna påverka. Parallellt med analys av riskerna undersöker vi vilka leverantörer som finns inom riskområdet och gör prioriteringar även där för att skapa en hållbar handlingsplan som sträcker sig till 2022.

Praktiskt innebär det att vi är i kontakt med leverantörerna och ställer både bekväma och obekväma frågor och flera leverantörer får löpande göra självskattningar.

Varför är den här rollen viktig?

Jag skulle vilja säga att vi jobbar väldigt konkret och genomför aktiviteter som bidrar till att uppnå Agenda 2030. Sällan är avståndet mellan de globala målen som omfattas i Agenda 2030 så nära verkligheten som när vi arbetar med uppföljning! Vi kan inte göra allt, men genom det nationella samarbetet kan vi göra något.

Det är för mig inte särskilt svårt att hitta det kausala sambandet mellan produkterna regionerna köper in och de globala målen i Agenda 2030. Hållbar upphandling blir på riktigt när vi inom samarbetet påverkar och ser till att det sker förändringar i de fabriker som tillverkar regionernas material. Detta kan handla om att exempelvis se till att arbetarna använder hjälmar i produktionen, att de målar linjer på golvet för säkra utrymningsvägar i fabriker eller att se till att de målar väggarna vita och installerar lampor för en bättre arbetsmiljö där produkterna tillverkas vilket kan vara små enkla åtgärder men med stor betydelse.

Det är genom krav och frågor som vi också lyfter leverantörerna. I de bästa fallen ser också leverantörerna själva nyttan med att arbeta med hållbarhetsfrågor. Koll och kontroll kan ge leverantörerna affärsmässiga fördelar och inte bara huvudvärk och kostnader. Sedan tror jag på ett gemensamt lärande och lärande av varandra, där offentlig sektor är bra på krav och processer och leverantörerna är bra på marknad och affärer.

Vad är du mest stolt över?

Jag är stolt över att vara med i regionernas nationella samarbete. I de fall vårt arbete och resultat också uppmärksammas internationellt – då känns det extra bra. Att vi är ett litet gäng, i ett litet land men ändå når ut och vårt arbete får konsekvenser är häftigt! Och inte minst att det också påverkar familjer runt om i världen vars anhörig har satt sig i skuld för att arbeta utomlands med risk för löneslaveri. Genom våra krav i våra avtal påverkar vi så att de inte längre står i skuld och på så sätt förbättrar chanserna till ett bättre liv för dessa familjer – det gör mig stolt. Personligen är jag stolt över att kunna säga att jag bidrar till Agenda 2030, det är inte alla som kan!

 


 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv