Anki

Foto: Anki Randeblad Verksamhetsutvecklare Region Norrbotten

" Det är viktigt att vi som regioner tar ett gemensamt ansvar i dessa frågor. Samarbetet ger oss en större möjlighet att påverka och detta har ju gett resultat som jag tycker vi ska vara stolta över.

Vad arbetar du med inom regionen?

Jag arbetar som verksamhetsutvecklare och jag hjälper upphandlare med att ta fram miljökrav vid upphandlingar - framförallt kemikaliekrav. Inom Region A (Jämtland-Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland) har vi ett samarbete gällande hållbar upphandling och i gruppen tar vi beslut om vem som ska göra vad. Jag har varit med ända från början när vi 2010 startade det nationella arbetet. Att arbeta med hållbar upphandling var inte lätt från början och det var stora utmaningar i att ställa krav på exempelvis arbetsförhållanden vid tillverkning. Marknaden var inte mogen och vi fick mycket kritik. Sedan har åren gått och idag är kraven på arbetsförhållanden i enlighet med ILOs kärnkonventioner snarare en självklarhet.

Du är också Region Norrbottens kontaktperson inom ramen för det nationella samarbetet med hållbar upphandling. Vad innebär det?


Att vara kontaktperson innebär att vi dvs Region Norrbotten, tillsammans med Region Jämtland-Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland genomför avtalsuppföljningar inom området kirurgiska instrument. Vi fyra regioner bidrar till det nationella arbetet genom att följa upp avtal som hela Sverige har.

Med min bakgrund och erfarenhet av jobbet så vill jag hjälpa till att underlätta för upphandlare och inköpare att våga ställa krav. Det är inte alltid lätt att göra rätt och att veta vad man ska utvärdera. Både när det gälle miljöfrågor och sociala frågor. Dessa två går ihop och är trots allt allas vår vardag.

Varför är den här rollen viktig?

Det är viktigt att vi som Regioner tar ett gemensamt ansvar i dessa frågor. Samarbetet ger oss en större möjlighet att påverka och detta har ju gett resultat som jag tycker vi ska vara stolta över. Att lilla Sverige ställer krav och kan förbättra arbetsförhållanden därute i den stora världen. Att leverantörer faktiskt lyssnar på oss! Det visar att även det lilla kan bli det stora.

Vad är du mest stolt över?


Jag är mest stolt över att vårt arbete gör livet bättre för arbetare och barn i våra leveranskedjor. Att arbetsmiljön blivit mindre farlig. Att vi kommit så långt i vårt arbete med hållbar upphandling beror på att vi vågar ställa dessa krav och att alla Regioner är med på tåget. Att vi gör det här tillsammans. 

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv