AnnicaPalmqvistKalmar 
Foto Annica Palmqvist Region Kalmar Län

”Vi ska ha klart för oss att detta är ett ständigt pågående arbete, det är mycket kvar att göra, men vi ser klara förbättringar.

Vad arbetar du med inom regionen?

Jag arbetar sedan 2018 som avtalscontroller på Upphandlingsenheten inom Region Kalmar län. Det innebär att jag är ansvarig för att det finns dokumenterade uppföljningsplaner och aktiviteter för utvalda avtal. Avtalen väljs ut bland annat baserat på risk och volym och kan gälla vilken typ av avtal som helst oavsett kategori. Jag gör också spend-analyser för att se inköpsmönster, alltså vad (vilka produkter eller tjänster), hos vem (vilken leverantör) och för hur mycket pengar (spend) regionen handlar för. Dessutom är jag kvalitetssamordnare vilket innebär att jag är första kontakt vid avvikelser som delges Upphandlingsenheten.

Du är också Region Kalmar läns kontaktperson inom ramen för det nationella samarbetet med hållbar upphandling. Vad innebär det?

Region Kalmar län ingår ihop med Region Östergötland och Region Jönköping i Område F med nationellt ansvar för Handskar och andra generella förbrukningsvaror. Region Östergötland är sammankallande och har regionalt ansvar. Kontaktpersonerna för respektive region har månatliga avstämningsmöten där vi bland annat går igenom hur vi ligger till med planerade revisioner hos leverantörer, avvikelsehantering från tidigare revisioner, hur vi ska lägga upp arbetet framöver och vem som ska göra vad. Vi tre delar på arbetsuppgifterna. Jag har under 2020 varit ansvarig för avvikelsehantering efter revision hos ett par leverantörer. Gemensamt tar område F fram en handlingsplan för kommande period vad vi ska prioritera att arbeta med.

Varför är den här rollen viktig?

Det är viktigt att vi inte tappar fokus på våra leverantörer gällande hållbarhetskrav. Tillsammans kan regionerna verkligen göra skillnad i hur våra leverantörer arbetar med hållbarhetsfrågor. Regionerna vill köpa produkter som är producerade under bra arbetsförhållanden där exempelvis barnarbete eller slavliknande arbetsförhållanden inte existerar oavsett var i världen produkten produceras. Genom vårt arbete kan vi ställa krav som påverkar även längst bort i leveranskedjan och inte bara hos återförsäljaren. Vi ska ha klart för oss att detta är ett ständigt pågående arbete, det är mycket kvar att göra, men vi ser klara förbättringar.

Vad är du mest stolt över?

Jag är mest stolt över att våra leverantörer verkligen förändrar sina arbetssätt och synsätt på hållbarhet. Under året har vi sett stor utveckling hos flera verkligt stora leverantörer, där de har infört policys och rutiner för att inkludera exempelvis risk- och avvikelsehantering i hela sin leverantörskedja gällande hållbarhet. Jag är också stolt över att där man trodde något skulle vara helt omöjligt plötsligt har blivit möjligt genom våra diskussioner med leverantörerna. Jag tänker då främst på handsktillverkare i Malaysia, där leverantörerna i början av uppföljningen sa att det var helt otänkbart att betala tillbaka rekryteringskostnader till sina arbetare, men nu diskuteras inte om det ska betalas tillbaka utan hur det ska betalas tillbaka på bästa sätt.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv