Ragna Forslund svarar i intervjun på frågor om hur hon vill sammanfatta de tio första åren av det nationella samarbetet. Ragna blickar även framåt och berättar om den färdplan som regionerna gemensamt arbetar fram och som kommer att lanseras i början av 2021. I den tar vi sats mot år 2030!

Läs intervjun i sin helhet här

Ragna

Foto: Ragna Forslund Region Stockholm

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv