Som vi har rapporterat om tidigare har Region Östergötland genomfört uppföljningar på fem leverantörer som levererar handskar till Sveriges regioner. Uppföljningarna genomfördes i fabriker i Malaysia, där risker för kränkningar av migrantarbetares rättigheter föreligger. Under revisionerna identifierades flertalet avvikelser som löpande har följts upp och åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med dessa. Bland annat har fabrikerna börjat betala tillbaka rekryteringsavgifter till migrantarbetare. 
Se hela inslaget här.
 EmmaSVT
 
Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv