Vad studerar du och hur kommer praktiken in i din utbildning?
Jag studerar på kandidatprogrammet för mänskliga rättigheter och demokrati på Enskilda Högskolan i Stockholm. Programmets sista termin är en praktikkurs men den kan också bytas ut mot studier. Jag valde praktik då jag är mån om att komma närmare den praktiska tillämpningen av mänskliga rättigheter, och gärna i en hållbarhetskontext. Jag tycker även att frågor om anti-korruption och etik är spännande och valde därför att fokusera på FN:s visselblåsarsystem i min kandidatuppsats.
 
Vad ska du göra under din tid på kansliet?
Jag kommer att fördjupa mig i ett av regionernas åtta prioriterade riskområden, nämligen kirurgiska instrument. Det känns väldigt spännande att tillsammans med min handledare och ansvariga i regionerna sammanställa en vägledning vid upptäckt av barnarbete, med fokus på förhållandena inom industrin för instrumenttillverkning i Pakistan. Även följa kansliets arbete med att utveckla och samordna processer för hållbar upphandling och få en insyn i revisionsarbetet. Det jag har läst och förstått hittills inklusive under studietiden är att hållbar upphandling verkligen, om det satsas på, kan vara ett starkt verktyg för den samhällsomställning som krävs för en hållbar utveckling. Jag vill lära mig så mycket det går under min praktiktid och jag hoppas även kunna bidra till arbetet så långt det går.
 
Varför sökte du dig till regionernas kansli för hållbar upphandling?
Även om jag har teorierna från utbildningen och andra kurser bakom mig är det ju först under praktiken som bitarna kommer att falla på plats på riktigt. Jag har alltid haft ett intresse för mänskliga rättigheter och har i omgångar arbetat som volontär. På kansliet får jag en möjlighet att lära mig om det värdefulla arbete som görs inom just mr-frågor, arbetsrätt, miljö och anti-korruption när det kommer till hållbara leveranskedjor.
 
Magda

Foto: Magdalini Saripanidou

 
Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv