Deltog i rundabordssamtalet gjorde, utöver representanter för SIWI och RAMP, bl.a. tre parlamentsledamöter varav en från Sverige och direktörer från EU-kommissionen vilka representerade generaldirektoraten Miljö (DG ENV), Hälso- och Sjukvård (DG SANTE) samt Tillväxt ( DG GROW). Vidare deltog även representanter för departement i Sverige, Tyskland och Nederländerna samt WHO och flera branschorganisationer.
 
Det vi speciellt tar med oss från samtalen är miljödirektoratets slutord om att lagstiftning kan komma att övervägas för att komma till rätta med problematik kring AMR och även slutorden från DG GROW om att man vill utröna möjligheter att skapa en plattform eller ett nätverk för europeiska upphandlande myndigheter i syfte att  hitta en europeisk kravnivå avseende upphandling av antibiotika.
 

RAMP

 
Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv