• Under 2020 har 16 nya kontorsrevisioner genomförts, varav nio även inkluderade miljökrav. 24 tidigare pågående uppföljningar har fortsatt hanterats, inklusive fem fabriksrevisioner, och sju uppföljningar har avslutats efter det att avvikelserna har åtgärdats. Slutrapporter från 23 revisioner har kommunicerats och publicerats.
  • Område A initierade ett projekt för att adressera risker för barnarbete vid tillverkning av instrument.
  • Som ett resultat av område F:s fabriksrevisioner i handskfabriker i Malaysia har tre av fabrikerna påbörjat återbetalningen av rekryteringsavgifter till migrantarbetare
  • Under 2020 beslutades att regionernas samarbete på miljösidan inom ramen för det befintliga nationella samarbetet ska fortgå.
  • KemKollen avslutade sitt pilotår och publicerade rapporten Mjukt och Tryggt.
  • Tillsammans med SKL Kommentus, Svenska Kyrkan och Kammarkollegiet adresserades risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina med särskilt fokus på uigurer och muslimska minoriteter i den kinesiska provinsen Xinjiang.

Läs gärna mer i Verksamhetsrapport 2020

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv