Människorättsjuristen Parul Sharma öppnade med följande konstateranden och frågeställningar ”Den som tydligt tar ställning för mänskliga rättigheter kan inte verka i Kina. Det här är inte ovanligt med repressiva stater. Men vart går gränsen för den svenska affären i Kina, när tycker omvärlden att det räcker? Tvångsarbetet som vi ser i Kina är ett program som styrs och kontrolleras av den kinesiska staten. Finns det ett svenskt eller ett EU mässigt ställningstagande mot Kinas förtryck och våldsföring mot uigurerna? Finns det ett gemensamt arbete inom näringslivet? Frågan har för länge sedan gått över från OM västerländska företag ska ta ansvar till HUR västerländska företag ska ansvar.”


Ett kortare samtal med Nijat Turghun, ordförande i Uiguriska utbildningsföreningen inledde paneldiskussionen. Nijat kastade ett ljus på den rådande situationen med  koncentrationsläger, tvångssterilisering och slavarbete i Kina. Han nämnde vidare hur USA och Holland klassar Kinas förföljelse av etniska minoriteter i Xinjiang som folkmord. Sverige betonar betydelsen av att FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter får tillträde till Xinjiang för att på plats skaffa sig kunskap om situationen och för att möjliggöra en bedömning om övergreppen skulle kunna betraktas som folkmord. I sin strävan att skapa ett enhetligt Kina, har alltså regimen i årtionden förföljt minoritetsgrupper och oliktänkande. 2017 lanserades en ny politisk agenda i regionen, en kulturrensning menar Nijat, vilket lett till en dramatisk ökning i repressionen av uigurerna, och andra etniska minoritetsgrupper i nordvästra Kina.


De övriga panelisterna var Annika Ramsköld hållbarhetschef Vattenfall, Kristin Tallbo hållbarhetsstrateg SKL Kommentus Inköpscentral, och Pauline Göthberg Nationell samordnare och enhetschef för Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling. Annika fokuserade på hur ett brett och effektivt internationellt tryck faktisk kan vara en väg till lösning och kravställan gentemot Kina. Frågan om OECDs roll med sina 37 medlemmar diskuterades också. Kristin Tallbo berättade om samarbetet mellan SKL Kommentus, Sveriges regioner, Svenska kyrkan och Kammarkollegiet. Sammanlagt 4 solcellsleverantörer, 6 textilleverantörer och 18 IT leverantörer följs upp och det hålls dialoger med Responsible Business Alliance, TCO Certified och Electronics Watch. Även MOFCOM ordern beskrevs och Pauline berättade om den dialog som förs med de nordiska länderna och hur detta eventuellt kan bli ett påtryckande samarbete.

Nijat påpekade vikten av att investerare, företag och andra kommersiella intressenter faktiskt drar sig ur Kina i större utsträckning för att understryka de grova människorättsliga kränkningarna i leverantörskedjorna. Panelsamtalet var mycket uppskattat och välbesökt med många följdfrågor kring uppföljningsarbetet inom regionerna och Vattenfall, samt hur effektivt revisionsbyråernas arbete verkligen är i just denna fråga.

Seminariet kan ses i efterhand via denna länk.

Uigurer

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv