Alla Sveriges regioner ställer samma krav på leverantörer med avseende på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö och anti-korruption. Under seminariet berättade vi om vårt nationella samarbete där regionerna turas om att göra leverantörsuppföljningar för att säkerställa att uppförandekoden efterlevs i regionernas leveranskedjor. Vi beskrev arbetssättet och dess effekter och resultat, och gav exempel på människorättsrisker kopplat till bland annat livsmedel, IT och handskar. Därefter fanns möjlighet att träffa våra kontaktpersoner i Region Uppsalas digitala monter.

 

2021 04 22 MR dagarna april2021

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv