Under hösten 2019 publicerade Upphandlingsmyndigheten nya hållbarhetskriterier för upphandling av humanläkemedel till slutenvården. Hållbarhetskriterierna finns att hitta i myndighetens kriteriebibliotek. Nu har Västra Götalandsregionen, Region Stockholm och regionernas kansli tagit fram en vägledning för att främja en harmonisering av regionernas kravställande och att stödja regionerna i hur tillämpning av kriterierna kan ske för att driva på arbetet med hållbarhet och miljöutveckling i läkemedelsbranschen.

I samband med publiceringen hölls ett frukostwebbinarium som inleddes med att Joakim Larsson, som är professor i miljöfarmakologi vid avdelningen för infektionssjukdomar och föreståndare för Centrum för Antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs Universitet, berättade om varför det är viktigt att ställa miljökrav vid upphandling av läkemedel.

Frukostwebbinariet avslutades med att Lena Göransson Modigh presenterade vägledningen.

Vägledningen hittar du här.

Vi tackar Joakim för en mycket intressant och tankeväckande presentation och hoppas att vägledningen kommer att underlätta för regionerna att ställa krav vid upphandling av läkemedel framöver.

 

Vägledning läkemedel bild

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv