Under workshoppen varvades presentationer från praktiken med OECD:s experter på Due Diligence och risker inom textilindustrin. De viktigaste inslagen i det strategiska inköpsarbetet kopplat till planeringsfasen och Due Diligence är att ha policyer och ledningssystem på plats samt att genomföra riskanalyser. 

Med hänvisning till OECD Due Diligence steg 1: Vikten av att inkludera skrivningar om hållbar upphandling i policyer och ledningssystem och behovet av tidig marknadsdialog och intressentdialog vilket inkluderar utöver leverantörer, fackföreningar och andra ideella organisationer. I detta pass berättade Maria Pagel Fray, ansvarig för CSR hos Polisen i Danmark om deras policy och handlingsplan för hållbar offentlig upphandling. Christophe Ramont, ansvarig för internationella relationer och nätverk från Gent i Belgien berättade om den verktygslåda och övergripande strategi för att upphandla arbetskläder.

Med hänvisning till OECD Due Dligence-steg 2: Identifiera och bedöma faktiska och potentiella negativa effekter vid upphandling är centralt. Det finns en rad verktyg och informationskällor om hur man identifierar risker uppströms i leveranskedjan. Dorothy Lovell vid OECD RBC Center presenterade hur man kan kategorisera riskerna inom textilindustrin. Under detta pass presenterade även Henrik Långmark, hållbarhetskoordinator vid Polismyndigheten i Sverige om deras riskbedömningar och vilka prioriteringar som görs.

Här kan man läsa mer om riskerna inom textilindustrin: OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor i klädes- och skoindustrin, steg 1, s. 37-45, steg 2, s. 46-67 


Alla goda exempel från deltagande länder, dokument och mallar samlas och kommer att finnas tillgängliga.


Vi ser fram mot OECD:s andra workshop i juni som kommer att handla om vilka krav som kan/bör ställas. Ett stort tack till Emma Bratt och Anja Björnberg Ekstrand för era bidrag.

Anja OECD1

Foto: Anja Björnberg Ekstrand, Region Skåne

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv