Vid pandemins utbrott 2020 inleddes ett samarbete i projektform mellan Danderyds sjukhus och företaget Trioworld i syfte att utvärdera om det går att samla in och återvinna skyddsförkläden. Pilotprojektet omfattar fyra verksamheter på Danderyds sjukhus och går ut på att samla in använda skyddsförkläden som sedan går till sortering, rening och nedsmältning för produktion av ny plastfilm och nya skyddsförkläden. Varje återvunnet kilo plast producerar 1 kg CO2, varje nytillverkat kilo plast producerar 6 kg CO2, så det finns stor potential att minska klimatpåverkan från skyddsförklädena.

Johanna Albert, Anestesi och Intensivvårdsläkare, är både initiativtagare och projektledare för piloten på Danderyds sjukhus.

- Under projektets gång har vi ytterligare kunnat bidra med återkoppling från vården till företaget så att skyddsförklädet utvecklats och blivit mer ändamålsenliga för oss. Förklädet har blivit mjukare, fått en bättre design och man har kunnat minska den statiska elektriciteten, säger Johanna Albert.

Återvinning av plasten var ett av huvudargumenten för samarbetet med företaget och när Johanna presenterade detta för sjukhusledningen så nappade de direkt.

- Vi fick ett enormt gensvar från samtliga inblandade på sjukhuset, trots mycket hård belastning nu under pågående pandemi. Projektet ligger helt i linje med regionens och sjukhusets ambition att leda utvecklingen och värna om miljön.

Björn Wiktorin och Ronny Vallén, Försörjningsenheten, Sjukhus Gemensam Service, och deras arbetskamrater är också positiva.

- Visst ställer det till med en del extrajobb för oss på logistikavdelningen men vi gör detta med glädje och känner att vi inte bara gör något positivt för miljön utan också att vi är med och driver utvecklingen vidare. Vi har redan börjat fundera på hur vi ska kunna organisera sortering och hantering om vi framöver får ta hand om hela sjukhusets förbrukning av denna typ av skydd.

Skyddsförklädena baseras på upp till 95% återvunnen plast vilket ger möjligheten att lägga hela produktionskedjan inom Sveriges gränser och därmed ge ett nationellt oberoende.

Vi tackar Johanna för att hon presenterade det här spännande projektet för oss i arbetsgruppen för minskad klimatpåverkan från förbrukningsmaterial och för det fantastiska arbetet hon har gjort.

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv