Syftet var att regionerna i kommande upphandlingar ska kunna kravställa och upphandla ett så hållbart sortiment som möjligt genom att ta tillvara branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner. Vi tackar de leverantörer som deltog i hearingen för en bra och givande diskussion.

De kravpaket som har arbetats fram av arbetsgruppen inom ramen för samarbetet hittar du här.

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv