Tillsammans med andra muslimska grupper i regionen Xinjiang utsätts uigurerna för omfattande förföljelse och tvångsförflyttningar. Människorättsorganisationer och medier rapporterar att cirka en miljon har frihetsberövats och satts i omskolningsläger där hot, straff och tortyr drabbar den som inte underkastar sig den tvångsmässiga politiska indoktrineringen. I samband med tvångsförflyttningar har man också sett att riskerna inte längre är begränsade till bara Xinjiang, utan förflyttningarna har även skett till fabriker i andra delar av Kina. Det här skiftet innebär att risker för extremt allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter ökar i globala leveranskedjor.

Under 2020 skapade Hållbar Upphandling, Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral), Svenska Kyrkan och Kammarkollegiet en samarbetsgrupp för att säkerställa att krav ställs på efterlevnad av bland annat mänskliga rättigheter, inkl. ILO:s kärnkonventioner.
Vi har sedan tidigare rapporterat om situationen för uigurer i Kina och vad vi som upphandlande myndigheter gör. 

2021 02 05 Bild ASPI

Bild: Australian Strategic Policy Institute, Uyghurs for sale (klicka här för rapport)

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv