Målgruppen för panelsamtalet var medlemmar i UNISON. UNISON är ett fackförbund i Storbritannien med närmare 1,4 miljoner medlemmar. De studier som UNISON har låtit genomföra visar att den offentliga sektorn vill göra rätt vid upphandling av IT-produkter men ofta inte vet hur man gör. Under panelsamtalet diskuterades frågor på vilket sätt som ett medlemskap i Electronics Watch hjälper medlemmar att följa upp kontraktsvillkor, om metoden med samarbete med organisationer på plats kan appliceras på andra inköpsområden och hur man i den interna budgetprocessen säkerställer att tillräckliga resurser avsätts för uppföljning där ett medlemskap i en organisation som Electronics Watch kan ingå.

 

Electronics Watch är en granskningsorganisation med över 300 offentliga upphandlare i Europa och Australien och syftar till att skydda arbetstagarnas rättigheter i leveranskedjor av IT. Electronics Watch arbetar tillsammans med lokala NGOs och fackföreningar i produktionsländerna för att granska fabriker som tillverkar datorer, smartphones, servrar och switchar som upphandlande myndigheter köper.

EW27maj

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv