Menigo är ett svenskt företag som ägs av världens ledande foodserviceaktör Sysco Group. Menigo levererar mat, utrustning och dryck till verksamheter. Revisionen avser fiskprodukter och genomfördes under mars 2021. Inga avvikelser upptäcktes och uppföljningen är således avslutad.

En sammanfattning av revisionsrapporten kan hittas här.

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv