Kansliet betonade att om offentlig upphandling ska fungera som ett effektivt verktyg så krävs att hållbarhet är en integrerad del i hela inköpsprocessen med särskilt fokus på avtalsuppföljning, en ökad kompetens om riskerna i leveranskedjorna samt samarbeten mellan upphandlande myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Cindy B

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv