Accord Healthcare är ett läkemedelsbolag som arbetar med utveckling, tillverkning och distribution av läkemedel till mer än 70 länder runt om i världen. Accord Healthcare i Sverige bildades 2010 med fokus på försäljning och marknadsföring av läkemedel i Skandinavien. Uppföljningen av läkemedelstillverkning avser perioden 2017-2021 och är härmed avslutad. 

En sammanfattning av revisionsrapporterna kan hittas här.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv