I juni är det 10 år sedan FN lanserade de vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter. De vägledande principerna har bidragit till betydande framsteg när det gäller att främja respekten för de mänskliga rättigheterna. I synnerhet har begreppet tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter hos företag fått acceptans. Förväntningarna har sedan 2011 ökat och stater och företag måste öka takten för att förebygga negativa effekter på människor och miljö. Tidigare i år röstade EU-parlamentet för ett förslag om ny due-diligence lag för mänskliga rättigheter och miljö och kommissionen förväntas komma med ett förslag efter sommaren.


Förväntningarna på offentlig upphandling som styrmedel för att minska negative effekter på människor och miljö har också ökat. Ett av delmålen i Agenda 2030, mål 12.7, handlar just om att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder.


Vi ser fram emot att tillsammans med leverantörer, civilsamhälle, facket och andra upphandlande myndigheter i både Sverige och norden ta fram krav som tar fasta på tillbörlig aktsamhet (due diligence) för såväl mänskliga rättigheter, miljö och samhälle.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv