Swereco, som ägs av J2L Holding AB, tillverkar kryckor och utvecklar ergonomiska produkter för människor med funktionsnedsättning. De flesta produkter tillverkas i fabriken i Lenhovda, Småland.

Uppföljningen av produkterna Tång flergångs för kärlförslutning samt Ligeringsclips avser perioden 2019-2021 och är härmed avslutad.

En sammanfattning av revisionsrapporterna kan hittas här.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv