Den internationella klimatpanelen IPCC har presenterat sin sjätte rapport, Den naturvetenskapliga grunden (Climate Change 2021: The Physical Science Basis). Rapporten sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget om klimatsystemet och hur det påverkas av mänskliga aktiviteter. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapliga artiklar och den fastslår bland annat att omfattningen av de förändringar som kan observeras idag saknar motstycke men att det fortfarande är möjligt att vända den globala uppvärmningen. För att göra detta krävs det omedelbara, kraftiga utsläppsminskningar och det är först i slutet av århundradet som en temperaturminskning i så fall kommer att märkas.

Länk till rapporten hittar du här: https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv