70 deltagare från regioner, kommuner, leverantörer, återvinningsföretag och forskningen deltog på dialogmötet. Förmiddagen inleddes med att Naturvårdsverket och Upphandlingsmyndigheten berättade om sitt arbete och viket stöd man erbjuder. Efter det följde exempel från regionernas arbete. Först presenterade Per Rosander Västra Götalandsregionens arbete mot en ökad materialåtervinning av vårdens plast samt vilka möjligheter och utmaningar man ser. Därefter presenterade Johanna Albert Danderyds sjukhus pilotprojekt för ett cirkulärt flöde av engångsförkläden.

Dagen avslutades med gruppdiskussioner med fokus på hur vi når en ökad materialåtervinning av plast från vården. De frågeställningar som diskuterades av: Vilka utmaningar siktar vi in oss på att lösa? Vilka möjligheter finns? Vilka produkter börjar vi med? Och kanske den viktigaste frågan, Hur kan vi samverka framåt?

Vill ni har mer information se Naturvårdsverkets Plast i vården och Upphandlingsmyndighetens Hållbar plastupphandling.

Stort tack till dagens presentatörer och alla engagerade deltagare!

Dialogmöte materialåtervinning I

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv