I år är det 10 år sedan FN lanserade de vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter. De vägledande principerna har bidragit till betydande framsteg när det gäller att främja respekten för de mänskliga rättigheterna. I synnerhet har begreppet tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter hos företag fått acceptans. Förväntningarna har sedan 2011 ökat och stater och företag måste öka takten för att förebygga negativa effekter på människor och miljö. Tidigare i år röstade EU-parlamentet för ett förslag om ny due-diligence lag för mänskliga rättigheter, miljö och samhälle och kommissionen förväntas komma med ett förslag i oktober.


Nästa steg i arbetet med att revidera kontraktsvillkoren är att samla en referensgrupp och arbetsgrupp som kommer att ansvara för att ta fram villkoren. Intern granskning av jurister kommer att ske inför externa synpunkter och lansering.


Tidplan för framtagandet:


Referensgruppsmöte 1: 22 september kl. 10 – 12
Referensgruppsmöte 2: 28 oktober kl. 10 – 12
externa synpunkter december – januari


Publicering april 2022


Vi ser fram mot att tillsammans med leverantörer, civilsamhälle, facket och andra upphandlande myndigheter i både Sverige och Norden ta fram krav som tar fasta på tillbörlig aktsamhet (due diligence) för såväl mänskliga rättigheter, miljö och samhälle.

Uppstartsmöte

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv