Projektets mål har därför varit att öka kunskapsnivån om biobaserade plaster hos Sveriges kommuner, regioner och intresserade företag för att de ska kunna fatta faktabaserade beslut i olika upphandlingssituationer. Ni kan hitta mer information om projektet och resultaten i den framtagna broschyren och på projektets webbplats. Under hösten kommer projektrapporten att publiceras på projektets och Naturvårdsverkets webbplatser.

Biobaserad plast

Projektet har drivits av Bengt Dahlgren, Chalmers Industriteknik (projektledning) och Johanneberg Science Park med finansiering från Vinnova med deltagare från regioner, kommuner och företag.

Katharina Högdin
Skrivet av: Katharina Högdin
Om författaren
Katharina Högdin arbetar som nationell miljöstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv