IWGEPP är ett nätverk som samarbetar för ökad etisk offentlig upphandling och består av upphandlande myndigheter, offentliga organisationer och NGOs från Storbritannien, Sverige, Norge, Italien, Holland, Belgien, Spanien och Finland. På agendan stod bland annat

  • WHO World Assembly 2022
  • Upphandlingsmyndighetens uppstartsmöte med ADDA och regionerna gällande revidering av de nya kontraktsvillkoren
  • Elektrifiering av kollektivtrafiken och det mellanstatliga samarbetet samt med Electronics Watch.

Arbetsgruppen möts två gånger per år och nästa möte infaller på våren 2022.

IWGEPP

Om författaren

Arkiv