Vad studerar du och hur kommer praktiken in i din utbildning?

Jag studerar mitt tredje år på Lunds universitet där jag läser kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter. Under utbildningens femte termin ges möjligheten till en termins praktik. Jag ser det som en otrolig möjlighet att få en inblick i hur arbetet med de mänskliga rättigheterna ser ut inom Sveriges regioner och bidra med min kunskap från utbildningen. Hållbarhetsperspektivet och då framförallt den sociala delen har under utbildningens gång väckt ett större intresse hos mig och jag ser fram emot att arbeta med detta i praktiken. 

Vad ska du göra under din tid på kansliet?

Under min tid på kansliet kommer jag framförallt att, tillsammans med Pauline, arrangera Hållbar Upphandlings årliga konferens för regionerna. Konferensen kommer i år att hållas på plats i Stockholm och under konferensen kommer inspirationsföreläsningar att ske samt att regionerna kommer att få arbeta med sina handlingsplaner inför kommande år. Vidare kommer jag att bistå kansliet och ansvariga kollegor inom avtalsuppföljning, kommunikation, dokumentation och revidering av kontraktsvillkor. Jag hoppas på att kunna lära mig så mycket som möjligt om offentlig och hållbar upphandling under min praktiktid och få en bred bild av arbetets olika processer. 

Varför sökte du dig till regionernas kansli för hållbar upphandling?

Mänskliga rättigheter har alltid legat mig varmt om hjärtat och att uppnå en jämlik värld för alla människor oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Inom detta gigantiska område har hållbart företagande och framförallt socialt hållbart företaget fångat mitt intresse lite extra. Jag tror på att förändring inom företagande och upphandlingar är en central del för att främja de mänskliga rättigheterna. Det nationella kansliets arbete ger mig möjlighet att lära mig hur det verkliga arbetet ser ut i praktiken och inte enbart i teorin. Vidare även chans att se hur arbetet ser ut inifrån för hållbara leveranskedjor och offentliga upphandlingar. 

Melina

Om författaren

Arkiv