Daisy Arago från Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR) i Filippinerna gästade webbinariet och presenterade CTUHR:s arbete och de risker som finns inom elektronikindustrin med fokus på tillverkningen i Filippinerna. Swedwatch är en ideell och politisk obunden researchorganisation som arbetar inom ett brett område och olika länder. Inom tillverkningen av ICT (information and communication technology) finns det stora risker genom hela produktionskedjan och Olof Björnsson från Swedwatch presenterade detta närmare tillsammans med Daisy Arago.

Daisy Arago från Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR) i Filippinerna gästade webbinariet och presenterade CTUHR:s arbete och de risker som finns inom elektronikindustrin med fokus på tillverkningen i Filippinerna. Swedwatch är en ideell och politisk obunden researchorganisation som arbetar inom ett brett område och olika länder. Inom tillverkningen av ICT (information and communication technology) finns det stora risker genom hela produktionskedjan och Olof Björnsson från Swedwatch presenterade detta närmare tillsammans med Daisy Arago.

Filippinerna är ett av världens tio värsta länder för arbetare där människorättsförsvarare, aktivister och människor aktiva i fackföreningar mördas. Under pandemin har situationen i Filippinerna förvärrats, många har förlorat sina jobb på grund av lockdown. De som har haft kvar jobbet har behövt arbeta längre pass och fler timmar.

I slutet på webbinariet gav Lisa Sennström från Upphandlingsmyndigheten råd om vad en upphandlande myndighet kan göra i dessa situationer. På UHM:s hemsida finns en riskanalystjänst som kan användas för att identifiera risker inom olika riskområden.

UHM:s hemsida här.
Swedwatch:s hemsida här.
CTUHR:s hemsida här.

Om författaren

Arkiv