Organisationens redovisningsstandarder används idag av över 10 000 företag världen över och uppdateringen kommer framför allt att bidra till följande tre punkter:  

  • Tydligare rapporteringsprinciper samt krav och strukturer för att säkerställa att rapporterna håller högsta kvalitet för företag och organisationer.
  • Tillhandahåller de första och enda redovisningsstandarderna som fullt ut återspeglar förväntningarna på due diligence.
  • Möjliggör konsekvent och jämförbar hållbarhetsredovisning.

Den nya uppdateringen möttes med positiv respons av ordföranden för GRI:s Global Sustainability Standard’s Board Judy Kuszewsk: “Med de mest betydande förändringarna av GRI standarderna sedan lanseringen i 2016, sätter de reviderade universella standeranderan ett nytt globalt riktmärke för företags transparens.”

Här kan du läsa mer om den nya standarden.

 

GRI   

GRI, Global Reporting Initiative, är en internationell oberoende organisation som hjälper företag och organisationer att ta ansvar för sin påverkan. Det görs genom en gemensam global samverkan för att kommunicera om påverkan. GRI erbjuder även världens mest använda standarder för hållbarhetsrapportering, “the GRI Standards”.

Om författaren

Arkiv