Syftet var att diskutera:

  • Utvecklingen gällande lagkrav och regleringar
  • Tillbörlig aktsamhet
  • Trender och utmaningar i ansvarsfull upphandling av IT-varor och tjänster
  • Hur RBA kan stötta företag och inköpare

Sveriges regioner representerades av Kathleen McCaughey, Strateg hållbara leveranskedjor på Region Stockholm samt regional samordnare för riskområde C.

-Vi täckte ganska många spännande ämnen såsom den bristande transparensen och spårbarheten som råder hos många företag idag. Det upptäckte vi i samband med vår uppföljning av risker för kränkningar av uigurers rättigheter i Kina. Några få företag är på framkant men branschen kommer att ha stora utmaningar att anpassa sig till kommande EU-lagstiftning gällande tillbörlig aktsamhet och ansvarsskyldighet om det inte sker en förändring.

Övriga frågor som togs upp var intresset hos inköpare att skaffa varor med längre livslängd samt det nya samarbetet mellan RBA och Electronics Watch

 

Responsible Business Alliance

Responsible Business Alliance (RBA) är en branschorganisation som företräder cirka 150 företag inom IT sektorn och andra sektorer såsom fordonsindustrin, leksaksindustrin, medicinteknik m.fl. Medlemskapet är öppet för både återförsäljare, varumärkesägare och tillverkare. RBA-medlemmar åtar sig att följa en gemensam uppförandekod och vidareförmedla den i leveranskedjan. 

Om författaren

Arkiv