Kommuner och regioner upphandlar för 782 miljarder kronor per år (2019). Att upphandla hållbart är en väsentlig del i klimatarbetet och klimatavtrycket. Utbildningens syfte är att bidra till en hållbar utveckling genom att utbilda de som jobbar med upphandling kring hållbarhetsfrågor och kraven de bör ställa för att få en hållbar leveranskedja.

Utbildningen är riktad till alla de funktioner som är del av upphandlingsprocessen, exempelvis politiker, beslutsfattare, upphandlare, hållbarhetsstrateger, jurister, avropare, inköpare, beställare, controllers och avtalsansvariga. Men också leverantörer till offentlig sektor som vill få bättre bättre förståelse för de krav och villkor som ställs. 

Få kunskap om vad som krävs för att leva upp till hållbarhetskrav i offentlig upphandling. Utbildningen är uppdelad på fyra avsnitt om vardera tjugo minuter:

  • avsnitt ett ger en introduktion till hållbar upphandling
  • avsnitt två, tre och fyra följer processen före, under och efter upphandling


Här kan du läsa mer om utbildningen, kostnadsförslag samt anmäla dig!


                 
                 utbildning
 


 

Om författaren

Arkiv