Tillverkning av sjukhustextilier sker både inom och utanför EU. I länder utanför EU är det i framför allt Asien, mer specifikt Indien, Pakistan, Bangladesh och Vietnam. Babul Akhter, generalsekreterare för Bangladesh Garments and Industrial Workers Federation talade om riskerna och situationen i Bangladesh och de för- och nackdelar som industrin för med sig. Industrin har skapat miljontals arbeten, framför allt för kvinnor. Dessvärre väger nackdelarna tyngre. Arbetare inom textilindustrin rankas lägst i tillverkningskedjan och utsätts därmed också för flest risker. Långa arbetspass, låga löner, ingen veckovila och stor mental och fysisk påverkan är vanligt.

Den 11 mars 2020 deklarerade WHO Covid-19 som en pandemi vilket resulterade i en “lockdown” för många av världens länder. Textilindustrin påverkades stort och avslöjade en avsaknad av skyddsnät för arbetarna men även en rutin för hur detta skulle hanteras. Fabriker stängdes ner och många förlorade sina jobb. I Bangladesh blev exempelvis 350 000 arbetare olagligt avskedade. Samtidigt fanns det en stor rädsla för smitta. När efterfrågan på textilier ökade igen möttes arbetarna av sämre villkor än före pandemin med lägre löner och längre arbetspass. I exempelvis Indien har många familjer inte haft något val än att skicka sina barn till arbete. Det rimmar med de siffror som presenteras om barnarbete, att nivåerna ligger på samma nivå som för 20 år sedan.   

Sanjida Shamsher på Swedwatch och Babul Akhter presenterade åtgärder och rekommendationer för en mer hållbar och rättvis textilindustri. Företag bör implementera sin due diligence process ordentligt, det behöver finnas ett socialt skyddsnät för arbetarna och deras familjer, bli enklare att bilda fackföreningar, arbetsrättsliga lagar ska implementeras mer ordentligt samt att företag ska säkerställa sin Code of Conduct.

I slutet på webbinariet gav Lisa Sennström från Upphandlingsmyndigheten råd om vad en upphandlande myndighet kan göra i dessa situationer. Hon presenterade UHM:s riskanalystjänst som underlättar för upphandlare att identifiera hållbarhetsrisker i leverenskedjor.

 

swedwatch            uhm

Nästa webbinarieserie den 25 november fokuserar på hur tillverkningen av läkemedel inverkar på mänskliga rättigheter och miljö. 

 

 

Om författaren

Arkiv