Under Coronapandemin har tillgången till skyddsutrustning och desinfektionsmedel varit avgörande för att skydda vårdpersonal och patienter mot smitta. Behovet av bl a handskar och förkläden har därför ökat dramatiskt. AFRY genomförde på uppdrag av Sveriges regioner tre riskanalyser för att undersöka vilka de största riskerna avseende miljö, mänskliga rättigheter och korruption vid framställning och i leveranskedjan inom respektive produkter är. Riskanalyserna kommer att användas som underlag inför regionernas fortsatta uppföljningsarbete med leverantörernas efterlevnad av de sociala och miljömässiga kontraktsvillkoren.

Här kan du ta del av riskanalyserna på handskar, visir och desinfektionsmedel

Munskydd och förkläden är också produkter vars tillgång har varit avgörande under Corona-pandemin och de riskanalyserna har tagits fram av ADDA och kan hämtas här.

Tack Nadja för den informativa och intressanta presentationen samt övriga för deltagandet.

           

riskanalyser

Om författaren

Arkiv