Vad är COP? COP står för "conference of the parties" och är en årlig konferens där stater och andra aktörer möts för att se över implementeringen av FN:s ramkonvention om klimatförändringar. I år blir det 26:e årliga toppmötet och äger rum i Glasgow. Vid COP26 förhandlar ledare för världens länder hur ambitionerna ska höjas för att skynda på minskningen av växthusgaser, hur vi ska anpassa oss till klimatförändringarnas effekter och hur denna omställning ska finansieras. Att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader är fundamentalt för att undvika miljömässig och humanitär katastrof. 

Parallellt med klimatförhandlingarna kommer över tusen seminarier och workshops att vara öppna för allmänheten att delta i. Nationella kansliet kommer att ge er tips om viktiga seminarier och rapporterar även från konferensen om vad som händer. 

Här kan du registrera dig och få en inbjudan till konferensen.

 

cop26

Om författaren

Arkiv