I oktober publicerade The Lancet Countdown 2021 års rapport inom området samt en ny undersökning från Harvard tillsammans med andra universitet gällande ämnet. Rapporten redogör för klimatets påverkan på människors hälsa, utmaningar vi står inför och även hur Covid-19 pandemin har påverkat. Rapporten lyfter och diskuterar de fördjupade orättvisor som en varmare planet leder till, nämligen att människor dör i förtid. Befolkningen i länder med medel-och låga nivåer av Human Development Index (HDI) är de mest utsatta och ytterligare hälsorisker uppkommer på grund av bristen av grönområden och möjlighet att kyla ner sig. Jordbruksarbetare i länder med mellan och låga nivåer av HDI är en av de grupper som drabbats mest av ökade temperaturer och torka. Torkan resulterade i färre arbetstimmar som genererade ekonomisk förlust för den redan utsatta gruppen. I studien från Harvard beskrivs problematiken med klimatförändringarna och utsläppen. Under 2018 dog 8 miljoner människor till följd av luftföroreningar från fossilt bränsle, en siffra som var betydligt högre än förväntat. Den tidigare, och mest omfattande, studien ”Global Burden of Disease Study” från the Lancet inkluderade damm och rök från skogs-och jordbruksbränder presenterade en siffra på 4.2 miljoner döda.

För att uppnå de klimatmål som är uppsatta är en förutsättning elektrifiering av fordon. En viktig aspekt att observera är vid omställningen till en mer elektrifierad värld är utvinningen av Cobalt. De batterier som används i elektriska fordon innehåller nämligen mineralen cobalt. Detta uppmärksammas i en artikel från Cobalt Institut där de stora riskerna lyfts. 65% av utvinningen av cobalt sker i Demokratiska Republiken Kongo som har kantats av konflikter i flera årtionden. Uppskattningsvis arbetar 100 000 – 200 000 människor med utvinningen i småskaliga-och hantverksmässiga gruvor i landet. Arbetsförhållandena i dessa gruvor är förövande, orättvisa handelsmetoder och barnarbete förekommer. Detta blir en viktig fråga att ta med i vid framtagandet av klimatmålen. Klimatet har stor påverkan på människors hälsa men vid en omställning till elektrifiering måste även hänsyn och utveckling för rättvisa arbetsförhållande och respekt för de mänskliga rättigheterna inkluderas. För att uppnå en hållbar värld måste alla inkluderas. Men en omställning till elektrifiering av exempelvis transportmedel leder även det till konsekvenser som behöver uppmärksammas och beaktas.

Läs mer här om kansliets rapportering från COP26.

Om författaren

Arkiv