Regeringen har presenterat ett förslag som innebär att hållbarhetskrav måste ställas vid offentlig upphandling. Med detta förslag är det extra viktigt att kommuner och regioner ökar sin kompetens kring hållbar upphandling. På detta frukostseminarium kommer vi prata om varför hållbar upphandling är en integrerad del i inköpsprocessen och besvara följande frågor:

  • Vad är hållbar upphandling?
  • Vad kan konsekvenserna bli utifrån regeringens förslag?
  • Vad bör kommuner och regioner kunna kring hållbar upphandling för att få bästa resultat?

Panelen består av:
Karin Peedu, upphandlingsstrateg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Peter Nohrstedt, hållbarhetschef, Adda – ett företag inom SKR
Pauline Göthberg, nationell samordnare, Regionernas kansli för hållbar upphandling

Här finns länk till seminariet!

SKR, Adda och Regionernas kansli har nyligen tagit fram en utbildning som handlar om hållbar upphandling och under seminariet kommer ni få en kort sammanfattning av utbildningen. Vem den riktar sig till, upplägg och vilka frågor utbildningen besvarar.

Nyfiken på utbildningen? Läs mer här: www.adda.se/utbildningar-och-seminarier/utbildning-i-offentlig-upphandling/hallbar-upphandling/

Om författaren

Arkiv