"99% av alla företag är små och medelstora företag, vi kan inte göra det här utan dem"
                                                                                        Steve Hare, CEO Sage Group PLC
 

Steve Hare CEO på Sage Group PLC inledde samtalet med att majoriteten av de som borde närvara under COP26 och lyssna in till presentationen är på hemmaplan i sina länder, arbetandes och har inte tid med något annat. Hare säger i samma mening att 99% av all världens företag är små och medelstora företag (SME) och därmed kan vi inte göra det här utan dem. Samtliga i panelen är helt eniga, fokus har varit och är på stora företag. Deras miljöarbete och deras resa mot net zero. Kontroll, granskning, rapportering och redovisning utesluter den lilla företagaren ur den globala handeln och lyckas de mot förmodan växa sig stora nog har de gjort stor miljö och klimatpåverkan längs med vägen om inte stöd ges till dem att vidta klimatåtgärder i en tidig mognadsfas.

Så vad svarade SME´s på frågan vad som krävs för dem för att de ska kunna vidta klimatåtgärder?

  • Kapital (att bli ett hållbart företag kräver pengar)
  • Information (att bli ett hållbart företag kräver tillgång till information, ofta specialistkompetens)
  • Tid (att bli ett hållbart företag kräver tid och möjlighet att svara i komplicerade rapporteringssystem) 

Gruppen diskuterade vidare kring vikten av konstruktiv samverkan mellan stat och näringsliv, där de också nämnde just statens roll i att kunna bistå de små medelstora företagen med transparenta informationsflöden och stödverktyg att ta rygg på. Panelen avrundade samtalet med ett par rekommendationer till hur engagemang och arbetet kan ta fart med klimatåtgärder hos SME´s: 

  • Använd kommunikation/språk som är tillgängligt och inkluderande
  • Standardisera och rationalisera rapporteringsperioder
  • Automatisera

 Läs mer här om kansliets rapportering från COP26.

Om författaren

Arkiv