Transparens, klimatfinansiering, handeln med utsläpp, gemensamma tidsramar och klimatanpassning var andra viktiga förhandlingsfrågor som togs upp under COP26. Länderna lyckades till slut enas om ett klimatavtal med en drastisk ändring i slutskedet om att kolkraften ska “fasas ner” och inte “fasas ut”. Ändringen har mött kritik men länderna ställde sig ändå bakom avtalet. Under klimatmötet förhandlades även de sista delarna av Parisavtalets regelbok fram. Regelboken, innehåller regler för hur länderna ska genomföra sina åtagande med syfte att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Utöver detta enades länderna om att rapportera sitt klimatarbete varje år istället för var femte år.

Klimatfinansieringen har varit en stor och viktig fråga under COP26. Redan för tio år sedan lovade mer välbärgade länder att de skulle betala 100 miljarder dollar per år till utvecklingsländer, vilket inte blivit av. Efter klimatmötet uppmuntras rika länder att fördubbla sitt stöd till år 2025 jämfört med 2019. Det är en viktig del i möjliggörandet för utvecklingsländers klimatomställning samt öka ambitionen i klimatarbetet.

Klimatavtalet och COP26 har mötts av både positiva kommentarer och kritik. Många gläds över att länderna kommit överens om ett gemensamt avtal och att det är ett viktigt steg i rätt riktning, medan kritiker menar på en besvikelse att länderna inte kunnat enats om hårdare mål och krav.

Övrig rapportering av kansliet från COP26:

 

Om författaren

Arkiv