Kursen Offentliga organisationer och deras omvärld handlar om att ge en fördjupad förståelse för samspelet mellan offentliga organisationer och deras omvärld och att handling i organisationer inte enbart kan förstås som en direkt konsekvens av styrning och ledning. Framför allt diskuteras betydelsen av omständigheter, händelser, normer och idéer i omvärlden och hur dessa kan få stort inflytande över prioriteringar och beslut i organisationer. Kansliet presenterade sitt arbete med hållbar upphandling där prioriteringar och beslut ibland styrs av händelser som sker såväl i Sverige som internationellt. Inte minst den mediala bevakningen av frågor får konsekvenser.

Tack för inbjudan och för riktigt bra diskussioner med pålästa och kloka studenter. Det finns hopp om framtiden!

 

Om författaren

Arkiv