Styrgruppens ordförande Ragna Forslund och vice ordförande Emma Lewau hälsade alla välkomna och delade med sig av sina reflektioner om framtiden och Programförklaringen 2030. Därefter tog vi del av en inspirerande föreläsning av Shivani Kannabhiran från OECD. Shivani har arbetat på OECD sedan 2012 och leder just nu arbetet med ansvarsfulla leveranskedjor inom jordbrukssektorn. Hon talade bland annat om OECD:s arbete och vikten av hållbar upphandling, riskbaserad due diligence och viktiga check points. En mycket intressant presentation där många delar kan lyftas in i vårt arbete. Vidare höll Linda en presentation om kansliets uppföljningsarbete av leverantörer i systemstödet Worldfavor som sedan ligger till grund för regionernas fortsatta uppföljningsarbete med leverantörer på avtal. 

Regionerna gavs möjlighet att sitta och planera för de aktiviteter som ska stå i fokus för respektive riskområde under 2022. Den slutgiltiga planeringen av regionernas prioriterade insatser och presenterades för styrgruppen och fick avsluta dagens konferens. 

Ett stort tack till styrgruppen, regionala samordnare och kontaktpersoner för givande diskussioner och för det arbete som genomförs inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling!

 

konferens21

Om författaren

Arkiv