Upphandlingscheferna inom Ledningsnätverket för regionernas upphandlingar (LfU) och Regionernas Miljöchefer (RMC) ställer sig bakom beslutet om programförklaringen vilket också innebär en ambitionsökning för den nationella samverkan från och med år 2023.

Vision 2030: Välfärd genom världsledande hållbar upphandling

Regionernas inköpsarbete är centralt för att säkra den strategiska försörjningen av produkter och tjänster som behövs för att kunna leverera sammhällskritisk verksamhet. Samtidigt utgör upphandling ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål, både regionalt och globalt. För att förverkliga innehållet i programförklaringen och visionen för 2030 har tre strategiska områden identifierats:

  • tydligt fokus på nationellt samordnade avtalsuppföljningar
  • kompetensutveckling
  • strategisk kommunikation

Avtalsuppföljning av ställda hållbarhetskrav är viktigt och nödvändigt för att säkerställa att det som upphandlats överensstämmer med de krav som ställts, säkra likabehandling och att inte snedvridna konkurrensen på marknaden. En nationell samordning utvecklar ett enhetligt arbetssätt och expertkunskap inom olika riskområden samlas och delas och stärker på så sätt kunskapen inom hållbar upphandling.

Resultat och värdet av den nationella samordningen och vad varje region uppnår inom ramen för arbetet kommer tydligt att kommuniceras. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med marknadens och andra aktörer för att uppnå gemensamma mål om en hållbar utveckling!

Här kan du ta del av Programförklaring 2030  

 

Om författaren

Arkiv