De senaste åren har vi nåtts av rapporter om allvarliga kränkningar av uigurers och andra muslimska minoriteters mänskliga rättigheter i Kina. Människorättsorganisationer har rapporterat om tvångsarbete i regionen Xinjiang men också om överföringar av uigurer och andra muslimska minoriteter för tvångsarbete i fabriker i östra Kina.

År 2020 inledde därför Adda, Regionernas kansli för hållbar upphandling och Svenska kyrkan ett samarbete för att identifiera eventuella fall av statssanktionerat tvångsarbete i våra it-leveranskedjor. Vi ville också säkerställa att våra it-leverantörer och varumärkesägare iakttar tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter i enlighet med våra avtalsvillkor. Vår uppföljning har inte avslöjat någon slutmonteringsproduktion i Xinjiang. Vi har dock funnit att branschen i allmänhet är dåligt förberedd på att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för hur den hanterar risken för statssanktionerat tvångsarbete i Kina. Vår granskning visar även att det finns fler grupper än uigurer och andra etniska minoritetsmedborgare som är i riskzonen för tvångsarbete i Kinas fattigdomsbekämpningsprogram.

Läs hela rapporten här (pdf)

Den 6 december arrangerar Regionernas kansli för hållbar upphandling en paneldiskussion om våra resultat där Region Stockholms strateg för hållbara leveranskedjor, Kathleen McCaughey, Kristin Tallbo, hållbarhetsstrateg, Adda Inköpscentral samt Per Söderberg, policyrådgivare vid Svenska kyrkan medverkar.

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till paneldiskussionen den 6 december kl 12:00-13:00.

Om författaren

Arkiv