I denna sista workshop inom ramen för OECDs pilotprojekt om textilier och riskbaserad tillbörlig aktsamhet (due diligence) diskuterades upphandling som ett sätt att främja jämställdhet. (se OECD:s rapport Promoting gender equality through public procurement) Exemplet med jämställdhet tjänade till att gå igenom några av de nyckelbegrepp som har täckts under alla workshops. Vi hörde från flera deltagare om hur de redan integrerar krav på hänsyn till jämställdhet i offentliga upphandling. Vi hörde att uppföljning, flexibla revisionsmetoder och samarbete är viktiga komponenter för framgång, särskilt när det gäller dessa risker.

Vidare diskuterade deltagande länder önskemål om en fortsättning av denna pilot men med fokus på andra inköpskategorier. Många frågor kvarstår, särskilt när det gäller uppföljning – där de deltagande länderna också såg en fördel med att utbyta information om konkreta fall.

OECD avslutade med kommentarer från Paulo Magina, biträdande chef för avdelningen för infrastruktur och offentlig upphandling och Tyler Gillard, chef för due diligence, OECD:s centrum för RBC. De betonade kopplingarna mellan detta program och de strategiska prioriteringarna för båda avdelningarna och OECD, och betonade behovet av ytterligare arbete med att utveckla vägledningar och verktyg, utbyta erfarenhet och säkerställa politisk samstämmighet (coherence).

Nästa steg:

  • Framtida samarbete: OECD bifogar ett förslag med idéer om en eventuell fas 2 (inklusive en andra pilot.) OECD tar gärna emot idéer och välkomnar deltagarna att dela detta förslag med alla kontakter eller givare som kan stödja detta viktiga arbete.
  • Det går att anmäla sig till OECD:s avslutande webbinarium den 16 december kl. 9-11:
    https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJMucu-qrTMpH9XtFKL67N5IWmRBhY50upBv
  • En rapport från pilotprojektet kommer i mitten av januari 2022
  • SAVE-THE-DATE: OECD:s forum för tillbörlig aktsamhet inom kläd- och skosektorn: torsdagen den 24 februari 2022, 15:30 

 

Underlag som delades under mötet:

Promoting gender equality through public procurement (OECD, 2021)

Note on Responsible Business Conduct and Gender (OECD, 2020)

Ulula | Stakeholder engagement for responsible supply chains

OECD E-Learning Academy on Responsible Business Conduct

HERProject

SheDil

 

 OECD garment

Om författaren

Arkiv