Det är centralt och viktigt att kunna påverka sin arbetsplats, arbetssituation och få sin röst hörd. Trots att det idag är tillåtet med föreningsfrihet och fackföreningar (genom lagstiftning) i många länder finns det stora begränsningar. 

Följande teman stod i fokus: 

Dag 1: Freedom of association, the climate crises and modern slavery.
På webbinariet diskuterades sammanläkningen mellan dessa tre aspekter och hur de påverkar varandra.

Dag 2: Challenges to organize in the electronic supply chain.
Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar är två av de viktigaste rättigheterna inom arbetsrätten. Under webbinariet presenterades situationen inom den elektroniska tillverkningskedjan och varför så få arbetare inom industrin får dessa rättigheter infriade.

Dag 3: Freedom of association in the public procurement process.
Det är vanligt förekommande att fackföreningar rapporterar in allvarliga hinder för arbetare att gå med i fackföreningar eller organisera sig inom elektronikindustrin. Detta till skillnand från företag som sällan rapporterar in brister och hinder inom området i sina leveranskedjor. Webbinariet diskuterade hur detta påverkar den offentliga upphandlingen och hur de kan använda sig av verifieringsstandader samt verifieringsmetoder för oberoende granskare. Under webbinariet presenterades även erfarenheter från offentliga upphandlare.

Dag 4: How to remedy freedom of association. Om, och när, rättigheten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar inskränks, vad händer då? Under webbinariet presenterades åtgärder som offentliga upphandlare, fackföreningar, privata företag och fabriken ska ta till om detta sker samt vilken roll de har. Till sist presenterades hur offentliga förvaltningar kan bygga upp ett stöd och hur det ska användas i praktiken i den offentliga upphandlingsprocessen.

På Electronics Watch:s hemsida finns alla webbinarium från veckan tillgängliga.

electronics watch

Om författaren

Arkiv