Adda och Regionernas nationella kansli var inbjudna att dela med sig av sina erfarenheter av att ställa och följa upp krav på tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling. Samtalet med direktoratet handlade om frågor kring hur man identifierar och minimerar risker för kränkningar i leveranskedjor, hur man ställer krav på tillbörlig aktsamhet (due diligence) men framförallt hur man följer upp att kraven efterlevs.

Seminariet kan ses i efterhand här och några takeaways var:

  • Hur riskbedömningsverktyg hjälper upphandlare att förstå hur man kan minimera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter.
  • Vilken typ av avtalsvillkor som kan användas
  • Vilka verktyg som kan vara effektiva för att övervaka efterlevnaden av krav på tillbörlig aktsamhet

Ett stort tack till EU och Anna Lupi för möjligheten för oss och Adda att få dela med oss av våra erfarenheter och vi ser fram mot att fortsätta dialogen.

 

webuysocialeu

Om författaren

Arkiv