Desitin Pharma AB 

Desitin är ett företag specialiserade på produkter för sjukdomar kopplade till det centrala nervsystemet. Desitin tillverkar en stor andel av sina läkemedelsprodukter och kringliggande tjänster i egen produktion. Uppföljningen av produkten Ameluz avser perioden 2017-2021 och är härmed avslutad. En sammanfattning av revisionsrapporterna kan hittas här.

Teva Sverige AB

Teva Sweden AB grundades 1901 och det globala huvudkontoret ligger i Israel. Teva rankas bland de ledande läkemedelsbolagen i världen och distribuerar läkemedel på ca. 100 marknader runt om i världen. Uppföljningen av produkterna Tacni samt Ciqorin avser perioden 2017-2021 och är härmed avslutad. En sammanfattning av revisionsrapporterna kan hittas här.

 

Om författaren

Arkiv