I fokus står de obligatoriska klimatkraven på upphandlade myndigheter, att de måste beakta klimatet och flera andra samhällsintressen i den nya lagstiftningen. Att ställa miljökrav i alla upphandlingar är fel väg att gå enligt SKR som istället vill se att upphandlande kommuner och regioner ställer klimatkrav där det är relevant. Svenskt Näringsliv menar att det skulle inskränka på det kommunala självstyret. I sitt remissvar omnämner SKR regionernas samverkan genom det nationella kansliet för hållbar upphandling.

 

Artikel i Upphandling24

Läs mer om regeringens lagförslag

Ta del av remissvaren

 

Om författaren

Arkiv